Splošni pogoji poslovanja

Natisni
Share

Pomembno obvestilo

Marjanca Vergan je diplomirana astrologinja in astroterapevtka, ni pa zdravnica, niti psihiatrinja ali psihologinja. Seminarji in delavnice, ki se izvajajo pod njenim vodstvom niso terapije, temveč gre za izobraževanja. V primeru bolezni, naj se udeleženci obrnejo na svojega osebnega zdravnika.

Udeleženci izobraževanj pridobivajo znanja o tem, kako lahko drugače mislijo. Ko drugače mislijo, se velikokrat zgodi, da se drugače vedejo in s tem dobivajo tudi drugačne rezultate v življenju. Marjanca Vergan, prav tako nobeden izmed morebitnih drugih predavateljev, ne sprejemajo odgovornosti za morebitne napake ali opustitve, niti ne jamčijo, da so informacije, ideje, načrti, sugestije, ki so predstavljene, resnične, primerne in legalne. Udeleženec sam prevzema odgovornost, da se pred kakršnokoli aktivnostjo ali implementacijo posvetuje z odvetnikom, zdravnikom, psihologom ali strokovnjakom za posamezno področje.

Vse raziskave in ideje, ki so predstavljene na spletni strani, na posameznih izobraževanjih, v elektronskih knjigah in video posnetkih, temeljijo na avtorjevih izkušnjah in mnenjih. Model sveta, ki ga ima avtorica, njene vrednote, prepričanja in miselni procesi lahko predstavljajo pomembno omejitev, ki naj jo posameznik upošteva pri branju in poslušanju. Dodatno branje, študij in mnenje strokovnjaka je treba upoštevati, preden posameznik izvede kakršnokoli akcijo.

Cene

Vse cene na spletni strani in v cenikih so v evrih (€). Če ni drugače navedeno, cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV).

Naročilo in prijava

Naročilo posameznega produkta ali prijava na delavnico ali izobraževanje se šteje od trenutka, ko stranka vpiše svoje podatke in odda naročilo. Stranka odda naročilo za astrološko svetovanje po kontaktnem obrazcu  na spletni strani (ali pošlje naročilo na elektronski naslov marjanca@strosens.si), kjer stranka vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo astrološke karte (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva, čas in kraj rojstva. Stranki na podlagi poslanega naročila, pošljemo predračun. Po izvršenem plačilu in opravljeni storitvi, stranki pošljemo račun.

Z naročilom na astrološko karto ali prijavo na izobraževanje, dogodek, seminar, delavnico se stranka obvezuje, da bo poravnala kotizacijo za udeležbo oziroma znesek za nakup produkta po pogojih, ki se nahajajo na spletni strani.

Izvedba storitev

Avtorica mora storitev (astrološki posvet) izvesti v roku, ki je skupaj s stranko dogovorjen, oziroma v roku za posamezno izobraževanje, delavnico, dogodek ali seminar.

Odpoved s strani organizatorja

Avtorica si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja (avtorice), organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve.

Odpoved s strani udeleženca

Če udeleženec odpove udeležbo na izobraževanju iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine, se mu opraviči plačilo, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili na:  marjanca@astrosens.si ali po pošti, na naslov Marjanca Vergan s.p., Sončna pot 6, 6215 Divača.

Organizator zaračuna 30 € administrativnih stroškov in stroške gradiva, če je le-to bilo že natisnjeno.

Odjava udeleženca od izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja

Skrajni rok za odjavo od izobraževanja je 7 delovnih dni pred pričetkom posameznega izobraževanja. Odjava od posameznega izobraževanja mora biti vedno v pisni obliki na marjanca@astrosens.si ali po pošti, na naslov Marjanca Vergan s.p., Sončna pot 6, 6215 Divača. V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna 70 % kotizacije za administrativne in druge stroške povezane z odjavo. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno kotizacijo izobraževanja.